*
*

*
REKLAMA
Norėdami patalpinti reklamą joa.lt svetainėje siųskite SMS su tekstu:
trrek Svetainės_adresas Aprašymas
Numeriu:
1398
SMS kaina:
0.50 EUR
Pavyzdys: trrek joa.lt Žaidmų registracija
Dėmesio: jeigu suklydote rašydami adresą, arba pavadinimą parašykite į discord: El Pablo#3441
* Svetainės aprašyme naudokite nedaugiau 30 simbolių.
* "http://" rašyti nereikia.
* Esant vienu metu daugiau nei dviejoms reklamoms, jos bus rodoma atsitiktine tvarka.
* Reklama svetainėje bus rodoma 7 dienas.