Imperatoriaus raitelis
*
Imperatoriaus raiteliai – standartinė Romos kariuomenės kavalerija. Ji nėra labai greita, bet gerai ginkluota ir tiesiog nusiaubia nepasiruošusius atakai priešus. Tik nevalia pamiršti, kad šių karių išlaikymas brangiai kainuoja.
* Puolimo pajėgumas: 120
* Gynybos pajėgumas prieš pėstininkus: 65
* Gynybos pajėgumas prieš raitelius: 50
* Greitis: 14 laukų per valandą
* Gali panešti resursų: 100 vnt.
* Išlaikymas: 3
* Paruošimo laikas: 00:44:00 (2,640.000 s)
Kaina:
* 550 * 440 * 320 * 100
* PAPILDOMI REIKALAVIMAI:
Akademija lygis 5, Arklidė lygis 5
Romėnai | Pagrindinis