Taranas
*
Taranas yra sunkusis Jūsų kariuomenės palaikymo įrenginys. Šio ginklo paskirtis - sunaikinti priešininko sienas (tvoras, pylimus) bei padidinti kariuomenės šansus nugalėti priešo gynybą.
* Puolimo pajėgumas: 65
* Gynybos pajėgumas prieš pėstininkus: 30
* Gynybos pajėgumas prieš raitelius: 80
* Greitis: 4 laukų per valandą
* Gali panešti resursų: 0 vnt.
* Išlaikymas: 3
* Paruošimo laikas: 01:10:00
Kaina:
* 1000 * 300 * 350 * 70
* PAPILDOMI REIKALAVIMAI:
Akademija lygis 10, Dirbtuvės lygis 1
Germanai | Pagrindinis