Kolonistas
*
Germanų kolonistai - narsūs ir bebaimiai piliečiai. Jie keliauja po žaidimo pasaulį ir įkūria naujus miestus. Kadangi kelionės ir naujos gyvenvietės įkūrimas susiję su dideliais pavojais, kolonistai buriuojasi grupėmis po tris. Bėje, naujam miestui įkūrti prireiks po 750 vnt. visų resursų.
* Puolimo pajėgumas: 10
* Gynybos pajėgumas prieš pėstininkus: 80
* Gynybos pajėgumas prieš raitelius: 80
* Greitis: 5 laukų per valandą
* Gali panešti resursų: 3000 vnt.
* Išlaikymas: 1
* Paruošimo laikas: 08:36:40
Kaina:
* 7200 * 5500 * 5800 * 6500
* PAPILDOMI REIKALAVIMAI:
Valdovų rūmai lygis 10 arba Rezidencija lygis 10
Germanai | Pagrindinis