ŽAIDIMO TAISYKLĖS
Bandymas apeiti žaidimo taisykles yra vertinamas kaip taisyklių pažeidimas ir, atitinkamai, yra baustinas. Visos žaidimo taisyklės be išimties galioja ir žaidėjams, kurie yra pradėję registracijos panaikinimo procedūrą bei laukia ištynimo.
§1. Registracija
§1.1. Kiekvienas žaidėjas turi teisę sukurti ir valdyti tik vieną registraciją kiekviename žaidimo serveryje.
§1.2. Slaptažodžio atskleidimas kitam aspaneli yra draudžiamas.
§1.3. Vartotojo registracija trinama jam neprisijungus 30 dienų iš eilės. Vėliau duomenų ir pasiekimų atstatyti negalima.
§1.4. Registracijos savininkas atsako už visus savo pavaduotojų ar partnerių veiksmus.
§2. Piniginiai santykiai
§2.1. Legalūs piniginiai mainai žaidime yra tie, kurie yra nurodyti mokamose žaidimo paslaugose.
§2.2. Draudžiama pirkti resursus, karius ar kitokiu susitarimu grindžiamas prekes iš kitų serverio žaidėjų už pinigus.
§2.3. Draudžiama pirkti auksinius ar kitokiu susitarimu grindžiamas prekes iš serverio valdytojų už pinigus.
§2.4. Vartotojai pasidaudoję kitokiais pinigų mainais prisiima visišką atsakomybę ir atsiribojimą nuo žaidimo administracijos už jiems suteiktas (ar nesuteiktas) prekes ar paslaugas.
§3. Serverių valdytojai
§3.1. Serverio valdytojas turi teisę bet kada atlikti serverio restartą, blokuoti kitą savo serverio žaidėją, ar naudotis kitokiomis žaidimo valdymo paslaugomis neatsiklausęs to serverio žaidėjų.
§4. Elgesio normos
§4.1. Draudžiama parduoti pajėgas, resursus, veiksmus, registracijas kitiems vartotojams už pinigus.
§4.2. Reklama bet kuria forma, nepageidaujamo turinio masinių žinučių išplatinimas yra draudžiamas.
§4.3. Draudžiama bandyti pasinaudoti žaidime aptiktomis klaidomis. Taip pat tai liečia skriptų ir botų naudojimą. Žaidimas turi būti žaidžiamas tik standartinės naršyklės pagalbą, be jokių pagalbinių priedų arba naršyklės modifikacijų, specialiai padarytų siekiant palengvinti žaidimą.
§4.4. Vartotojai, melagingai prisistatantys projekto komandos nariais, besiskelbiantys esą susiję su administracija, yra iš karto naikinami.
§5. Administravimas
§5.1. Taisyklių pažeidimo atveju administratoriai priima sprendimą dėl bausmės. Resursai, pastatai, gyvenvietės ir kariai, prarasti dėl blokavimo, negali būti atlyginti jokiomis aplinkybėmis. Žaidėjai negali reikalauti atpildo už mokamas žaidimo aukso ir VIP paslaugas, kurios buvo įjungtos, bet nepanaudotos blokavimo metu. Naudojimasis mokamomis paslaugomis nesuteikia išskirtinumo taisyklių laikymosi atžvilgiu.
§5.2. Administracija turi teisę bet kuriuo metu pakeisti šias taisykles.
§5.3. Jeigu vienas iš šių taisyklių straipsnių nustoja galioti, visi likę straipsniai lieka galioti. Administracija pakeis nustojusį galioti straipsnį kiek įmanoma greičiau. Tačiau pakeitimas gali būti pritaikytas registracijoms, blokuotoms prieš paskelbimą.
Registracija | Pagrindinis
Joa.lt & ©AciLL