PASTATAI
Žaidimo pradžioje turite pasistengti sukurti tvirtą ekonominę bazę. Šiam tikslui turite plėsti visus 18 resursų gamybos laukus (žr. gyvenvietės apžvalgą). Viso yra keturi resursų gamybos laukų tipai: medžių kirtavietė, molio karjeras, geležies kasykla bei grūdų ferma. Jei paspausite ant bet kurio iš šių laukų, gausite daugiau informacijos apie plėtimo galimybes. Vėliau turės didelę reikšmę ir kiti gyvenvietės pastatai. Norėdami statyti pastatą, spauskite tuščioje gyvenvietės centro vietoje (statybos aikštelėje) - matysite sąrašą pastatų, kuriuos galite statyti šiuo metu. Kai kurie pastatai turi tam tikrus reikalavimus kitų statinių lygiams - apie tai skaitykite žynyne.
Pramonė:
Kariuomenė:
Infrastruktūra: