Vertinimai: like | dislike
Taigi štai dar keli šiokie tokie patvarkymai.
- Sutvarkyti laikmačiai pilnai. (Jei norite, kad rodytu laiką vėl gerai tai teks užbaigt pilnai dabartinę partija karių kepimo poto prasidėjus naujai laikas veiks gerai.)
- Sutvarkyta, kad per kito žaidėjo profilį neidavo iškart atakuot.
- Įdėti Kaimų paveiksliukai egiptiečiams ir hunams.
- Arklidėse ir dirbtuvėse dabar galėsite irgi daryti prioritetus ką norite užbaiginėti pirmai (lygiai taip pat kaip ir kareivinėse)
- Joa.lt
Vertinimai: like | dislike
Truputėli perdarytos kareivinės, arklidės ir dirbtuvės. Dabar visi kariai bus sumuojami iškarto ir į vieną eilutę.
Patvarkytos kelios smulkios klaidelės.
- Joa.lt
Vertinimai: like | dislike
Taigi padaryti šiokie tokie atnaujinimai:
*Subalancuotos sienos.
*Padaryta, kad aliance tebūtų galima turėti 5 narius.
*Sutvarkyta klaida, per kuria galėdavai save pulti.
*Padaryta, kad matytumėte kokie daigtai yra uždėti ant karžygio.
*Sukurta funkcija pasikeisti nick spalvą už auksinius.
Ir daug kitų mažų pakeitimų/sutvarkymų kurių nepaminėjau. Atnaujinimai yra nedideli, bet stengiuosi padaryti šiokius tokius pakeitimus.
- Joa.lt
Vertinimai: like | dislike
Aljansuose  sukurtas skyrelis kuriame bus rodomas žaidėjų iždo santykis iš paimtų, pridėtų resursų. Rasite paspaudę prie iždo - [?].Žemėlapyje bus rodoma kurią gyvenvietę šiuo metu puolate, tai palengvins kitų žaidėjų "ferminima"
- Joa.lt
Plėtros pozicijos
Kas yra plėtros pozicijos?
Plėtros pozicijos yra būtina naujų gyvenviečių įkūrimo arba užkariavimo sąlyga (kartu su kultūros taškais, atitinkamais pastatais arba išradimais). Iš kiekvienos gyvenvietės galima įkurti arba užkariauti iki trejų kitų gyvenviečių. T.y. kiekviena nauja gyvenvietė turi tris laisvas plėtros pozicijas. Kai iš šios gyvenvietės įkuriama arba užkariaujama kita gyvenvietė, plėtros pozicija išnaudojama. Kiekviena plėtros pozicija leidžia pasigaminti (ir išnaudoti) tris kolonistus arba vieną vadą/kunigaikštį/senatorių. 20-jo lygio rezidencija leidžia išnaudoti dvi plėtros pozicijas, 20-jo lygio valdovų rūmai – tris.
Kaip peržiūrėti savo gyvenvietės plėtros pozicijas?
Rezidencijoje, valdymo centruose arba valdovų rūmuose paspauskite nuorodą "Plėtra". Atsiras lentelė, kurioje išvardijamos gyvenvietės, įkurtos arba užkariautos iš šio kaimo bei rodoma, kam šiuo metu jos priklauso.
Užkariavimų poveikis plėtros pozicijoms
Jeigu įkurta gyvenvietė užkariaujama kito žaidėjo, "motininio" kaimo plėtros pozicija lieka užimta. Tam, kad ją atlaisvintumėte, reikia sugriauti dukterinę gyvenvietę arba užkariauti ją iš kito savo miesto. Jeigu Jūs užkariavote gyvenvietę, iš kurios buvęs savininkas spėjo įkurti arba užkariauti kitus miestus, jo išnaudotos plėtros pozicijos lieka užimtos. Pavyzdžiui, jeigu viena pozicija jau užimta, Jums teks iškart pasistatyti ne 10-jo, bet 20-jo lygio rezidenciją arba 15-jo lygio valdovų rūmus naujam miestui įkurti iš šios gyvenvietės. Arba turėsite atlaisvinti užimtas plėtros pozicijas numatytais būdais.
Kaip atlaisvinti užimtą plėtros poziciją?
- Sugriaukite miestą.
- Užkariaukite miestą iš kito savo kaimo.
Pastaba: taktikos sumetimais galima užkariauti savo paties miestus ir tokiu būdu perskirstyti plėtros pozicijų išdėstymą (tarkime, trims vadams viename mieste pasigaminti). Tačiau reikia atsiminti, jog tokiu atveju užkariautame mieste išnyks išradimai, dings visi iš jo kilę kariai, nukentės pastatai.
Žaidime galite pasirinkti vieną iš trijų genčių - romėnų, galų ir germanų. Kiekviena gentis turi savų privalumų ir trūkumų. Taip pat skiriasi kiekvienos genties karinės pajėgos. Taigi, svarbu pasirinkti tą gentį, kuri labiausiai atitinka Jūsų žaidimo stilių.
CNTR.finx.lt WTOP.US TOPWAP.LT