Vertinimai: like | dislike
Taigi štai dar keli šiokie tokie patvarkymai.
- Sutvarkyti laikmačiai pilnai. (Jei norite, kad rodytu laiką vėl gerai tai teks užbaigt pilnai dabartinę partija karių kepimo poto prasidėjus naujai laikas veiks gerai.)
- Sutvarkyta, kad per kito žaidėjo profilį neidavo iškart atakuot.
- Įdėti Kaimų paveiksliukai egiptiečiams ir hunams.
- Arklidėse ir dirbtuvėse dabar galėsite irgi daryti prioritetus ką norite užbaiginėti pirmai (lygiai taip pat kaip ir kareivinėse)
- Joa.lt
Vertinimai: like | dislike
Truputėli perdarytos kareivinės, arklidės ir dirbtuvės. Dabar visi kariai bus sumuojami iškarto ir į vieną eilutę.
Patvarkytos kelios smulkios klaidelės.
- Joa.lt
Vertinimai: like | dislike
Taigi padaryti šiokie tokie atnaujinimai:
*Subalancuotos sienos.
*Padaryta, kad aliance tebūtų galima turėti 5 narius.
*Sutvarkyta klaida, per kuria galėdavai save pulti.
*Padaryta, kad matytumėte kokie daigtai yra uždėti ant karžygio.
*Sukurta funkcija pasikeisti nick spalvą už auksinius.
Ir daug kitų mažų pakeitimų/sutvarkymų kurių nepaminėjau. Atnaujinimai yra nedideli, bet stengiuosi padaryti šiokius tokius pakeitimus.
- Joa.lt
Vertinimai: like | dislike
Aljansuose  sukurtas skyrelis kuriame bus rodomas žaidėjų iždo santykis iš paimtų, pridėtų resursų. Rasite paspaudę prie iždo - [?].Žemėlapyje bus rodoma kurią gyvenvietę šiuo metu puolate, tai palengvins kitų žaidėjų "ferminima"
- Joa.lt
Gyventojų skaičius
Tavo gyvenvietės gyventojų skaičius (populiacija) yra dalinamas į dvi dalis. Pastatai ir resursų gamybos laukai prideda populiaciją, kurią galima matyti statistikoje ir žemėlapyje. Kariai neprideda gyventojų skaičiaus, tačiau taip pat sunaudoja grūdus (kainuoja jų išlaikymas). Jeigu nori pakilti bendrame reitinge - statyk pastatus, jie prideda daug populiacijos. Dabartinis ir maksimalus populiacijos skaičius (maksimalus kartu yra ir bendras gyvenvietėje gaminamų grūdų per valandą skaičius) yra rodomas už šio simbolio: * dabartinis/maksimalus (dešinėje ekrano pusėje, šalia resursų). Jei iš didesnio skaičiaus atimti mažesnį - gauname grūdų prieaugį per valandą, kurio dalis (arba visas) gali būti išnaudojama karių išlaikymui. Jei karių išlaikymui reikia daugiau grūdų negu yra jų prieaugis, grūdai bus imami iš klėties. Kai grūdų kiekis klėtyje sumažės iki 0 - kariai pradės mirti iš bado - iki to momento kol grūdų prieaugis netaps teigiamu.
Žaidime galite pasirinkti vieną iš trijų genčių - romėnų, galų ir germanų. Kiekviena gentis turi savų privalumų ir trūkumų. Taip pat skiriasi kiekvienos genties karinės pajėgos. Taigi, svarbu pasirinkti tą gentį, kuri labiausiai atitinka Jūsų žaidimo stilių.
CNTR.finx.lt WTOP.US TOPWAP.LT